File Attachment Icon
Sklep-psi vodiči slepih-čistopis, podpisan 6.7.2017.pdf
File Attachment Icon
Priloga 1-vprašalnik.docx
File Attachment Icon
Priloga 2-izjava kandidata.docx
File Attachment Icon
Priloga 3-preizkus vedenjskih lastnosti.docx
File Attachment Icon
Priloga 4-poročilo o rednem letnem izpopolnjevanju.docx
File Attachment Icon
Priloga 5-poročilo o usposabljanju.docx
File Attachment Icon
Priloga 6-izjava o prevzemu.docx