Predstavitev iz sestanka o dopolnitvah IT rešitev zaradi ZZVZZ-T


Datum objave: 02.06.2023 07:46:31Spoštovani,

v priponki vam pošiljamo predstavitev iz sestanka o dopolnitvah IT rešitev zaradi napovedane dopolnitve Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki ukinja dopolnilno zdravstveno zavarovanje in uvaja nov zdravstveni prispevek.

Sestanek je bil 31. 5. 2023 ob 10h preko videokonferenčnega sistema.

Dopolnitve IT rešitev zaradi ZZVZZ-T_SWH_31.05.2023.pptx

Prilagamo še povzetek razprave na sestanku:
- Ocenjujemo, da bodo izvajalci še naprej lahko beležili podatek Vsebina obravnave. Šifro 1 - Diagnoza je smiselno ukiniti.
- Pri izdaji zdravila ali MP od vključno 1. 9. 2023 na recept oz. naročilnico, ki je bila izdana pred 1. 9. 2023, podatek Način doplačila iz recepta oz. naročilnice lekarniška aplikacija spremeni v 1 - Oproščen.
- ZZZS določi pravilo glede obračuna izposojnine za MP.
- Storitve za tuje zavarovane osebe se 100% obračuna v breme ZZZS. Te storitve se še naprej navaja na ločene dokumente. ZZZS 100% vrednost storitev zaračuna tujim nosilcem zavarovanja.
- Sprememba zakona ne prinaša kakih sprememb pri obračunu storitev v breme nadstandardnih prostovoljnih zdravstvenih zavarovanj.
- Kako se obračuna LZM (preiskave), ki bodo opravljene v septembru, obravnava pa je izvedena pred septembrom, bo še določeno.
- Izvajalci reševalnih prevozov opozarjajo na višino avansa ZZZS. Zavarovalnice so račune za doplačila poravnavale v mesecu dni.
- Pravila in kontrole v zvezi s kritjem OZZ za neredne plačnike prispevkov ter kontrole podatkov o listinah so vezane na vsebino obravnave.
- ZZZS naj točno določi pravila za uporabo spremenjenih šifrantov (npr. da veljajo za storitve opravljene od vključno...)
- ZZZS naj pripravi primere XML odgovorov branja podatkov OZZ po novem.
- Izvajalci morajo imeti dopolnjene zdravstvene aplikacije že prvi dan uveljavitve zakona, saj se v obstoječi različici zavarovani osebi, ki nima dopolnilnega zavarovanja, izda račun.
- ZZZS naj sočasno z uveljavitvijo sprememb zakona ne uvaja še drugih obsežnejših sprememb, ker bo, kot kaže, rok za pripravo dopolnitev IT rešitev izredno kratek.

Lepo pozdravljeni,