COVID-19 – ODDAJA ZAHTEVKA ZA REFUNDACIJO PO 56. ČLENU ZIUZEOP
Skrajni rok, v katerem je lahko delodajalec vložil zahtevek za refundacijo nadomestila po 56. členu ZIUZEOP je bil 30. september 2020. Za dodatne informacije se obrnite na območno enoto ali izpostavo ZZZS.