Tehnično navodilo za pripravo in elektronsko izmenjevanje podatkov obračuna zdravstvenih storitev in izdanih materialov


Datum objave: 03.04.2023 13:06:47Spoštovani,

3. 4. 2023 je bila objavljena nova verzija Tehničnega navodila za pripravo in elektronsko izmenjevanje podatkov obračuna zdravstvenih storitev in izdanih materialov (verzija 8.32, 30. 3. 2023).

Povezava do navodila na spletni strani ZZZS:
https://www.zzzs.si/?id=126&detail=D680A6E802C175FFC1257C9F0047174E

V tej verziji so naslednje spremembe:

1. Spremembe XML sheme:

- V poglavju 2.3.2.6 Podrobni podatki o opravljenih fizioterapevtskih storitvah se za sklop podatkov PodFTObiski spremeni maksimalna omejitev števila dovoljenih posredovanih podatkov o obisku iz 1-30 na 1-200. Sprememba velja za obravnave, zaključene od 1. 2. 2023 dalje, glede na okrožnico ZAE 19/22.
- V poglavju 2.3.3 Struktura SBD Obravnava je na nivo SBDObravnava dodan nov podatek StOdpustnihdni. Sprememba velja za zaključene obravnave od 1. 5. 2023 dalje, glede na okrožnico ZAE 6/23.

Spremenjena shema je že nameščena v testnem okolju. V produkcijskem okolju je uvedba načrtovana v torek, 11. aprila 2023.

2. Spremembe kontrol podatkov:

Na strukturi SBD Obravnava:
- V poglavju 3.5.2. Kontrole splošnih podatkov SBD obravnave se doda nove kontrole RSBZ0052, RSBZ0053, RSBZ0054. Spremembe veljajo za obravnave, zaključene od 1. 5. 2023 dalje, glede na okrožnico ZAE 6/23.


Lepo pozdravljeni!