Dopolnjen dokument Struktura XML datoteke za elektronsko objavo šifrantov obračuna zdravstvenih storitev in izdanih materialov


Datum objave: 12.04.2023 12:07:03Spoštovani,

v petek, 7. 4. 2023 je bila objavljena nova verzija dokumenta
Struktura XML datoteke za elektronsko objavo šifrantov obračuna zdravstvenih storitev in izdanih materialov, verzija 8.04., 7. 4. 2023.

Povezava do dokumenta:
https://www.zzzs.si/?id=126&detail=D2A24C1D02478412C1257C9F004A6F73

V tej verziji so naslednje dopolnitve:

1) V poglavju 2.3.8 Šifranti s področja MP se spremenijo šifranti:
- V šifrantu 15.40 Vrste MP se ukinejo podatki OpisBolStanja, OzObnovNaroc, OpisObnovNaroc in doda nove podatke DovStDniBrezPredPodre, SifraDobeTrajanja, OpisDobeTrajanja, OzDvojnaKolic, SifraPodgruceVrsMP, OzDovolPredpisVrsMP.
- V šifrantu 35 Trajnostne dobe za MP se ukinejo podatki SifVrsMTP, SifraDobeTrajanja, OpisDobeTrajanja, OzVecKolicPlenic, OzDvojnaKolic in doda nove podatke MinObdPredp, MaxObdPredp, MinKolicNaDan, MaxKolicNaDan.
- V šifrant 45. Cenovni standard MP se doda nov podatek VredCenStandardSocZav.
- V šifrantu 34.4 Podskupine MP prvega nivoja se ukinejo podatki MinObdPredp, MaxObdPredp, MinKolicNaDan, MaxKolicNaDan
- Dodana sta nova šifranta Šifrant 60 Gruče in podgruče vrste MP, Šifranti 61 Vrste naročilnic MP.

2) V poglavju 2.4.6 Povezovalni šifranti s področja MP se dodajo novi šifranti
- Šifrant K42 Trajnostne dobe za vrste MP,
- Šifrant K43 Povezane vrste MP in hierarhija vrste MP,
- Šifrant K44.1 Vrste MP in vrste naročilnic MP in
- Šifrant K44.2 Podskupine MP in vrste naročilnic MP.

Objavljena je tudi nova verzija XML sheme.

Zgoraj navedeni testni šifranti so priloženi k temu obvestilu.
2023-9 spr MTP.zip

Prva redna objava šifrantov z upoštevanjem nove XML sheme bo predvidoma v naslednjem tednu.

Uvedba dopolnitev v on-line sistemu, v kateri bodo vključena pravila preverjanja podatkov po novih šifrantih je načrtovana za 10. 5. 2023.


Lepo pozdravljeni !