Dopolnjen dokument Struktura XML datoteke za elektronsko objavo šifrantov obračuna zdravstvenih storitev in izdanih materialov


Datum objave: 31.05.2022 15:09:34Spoštovani,

danes, 31. 5. 2021 je bila objavljena nova verzija dokumenta
Struktura XML datoteke za elektronsko objavo šifrantov obračuna zdravstvenih storitev in izdanih materialov, verzija 8.0., 30. 5. 2022.

Povezava do dokumenta:
https://www.zzzs.si/?id=126&detail=D2A24C1D02478412C1257C9F004A6F73

V tej verziji so vključene naslednje spremembe:
  • V poglavju 2.3.2. Šifranti v zvezi z zavarovanimi osebami, zdravstvenim zavarovanjem in izbiro osebnega zdravnika je dodan nov šifrant: 58 Vrste e-Dokumentov.
  • Novo poglavje 2.3.10. Povezovalni šifranti s področja kontrol na RIZDDZ, dodani novi šifranti: K40.P – Skupine zaposlitev zdravstvenih delavcev; K40.1 – Nivo kontrole zaposlitev zdr. delavcev po vrstah in podvrstah zdr. dejavnosti na strukturi obravnava; K40.2 – Vrste zdravstvene dejavnosti po skupinah zaposlitev zdravstvenih delavcev; K40.3 – Skupine zaposlitev zdravstvenih delavcev po vrstah in podvrstah zdravstvene dejavnosti.

Objavljena je tudi nova verzija XML sheme.

Prva objava šifrantov z upoštevanjem nove XML sheme bo predvidoma v četrtek, 2. 6. 2022 ali petek, 3. 6. 2022.


Lepo pozdravljeni !