Dopolnjeno tehnično navodilo za on-line sistem


Datum objave: 20.09.2023 13:57:04Spoštovani,

V torek, 19. 9. 2023 je bila objavljena nova verzija Tehničnega navodila za uporabo sistema On-line zdravstvenega zavarovanja (verzija 1.89, 19. 9. 2023).

Tehnično navodilo je dostopno na tem naslovu:
https://www.zzzs.si/?id=126&detail=2D0677D06D32F618C1257C92002763DF

V tej različici so objavljene naslednje dopolnitve kontrol:
- V poglavju 5.3.19 (Zapis podatkov o izbiri osebnega zdravnika) so manjši redakcijski popravki v kontroli NIOZ408, da je navodilo usklajeno z dejanskim delovanjem te kontrole.
- V poglavju 5.3.28 (Zapis podatkov o izdaji potrdila o zadržanosti od dela) sta dodani novi kontroli BOLZ143 (kontrola zaporedne številka potrdila) in BOLZ144 (izdaja eBOL za tujo zavarovano osebo ni možna) .

Dodatni kontroli pri zapisu podatkov o izdaji potrdila o zadržanosti od dela sta v testnem okolju že vgrajeni, v produkcijskem okolju pa bosta uvedeni v sredo, 27. 9. 2023 zvečer.


Z lepimi pozdravi!