Dopolnjeno tehnično navodilo za on-line sistem


Datum objave: 09.05.2023 12:47:13Spoštovani,

danes, 9. 5. 2023 je bila objavljena nova verzija Tehničnega navodila za uporabo sistema On-line zdravstvenega zavarovanja (verzija 1.88, 8. 5. 2023).

Tehnično navodilo je dostopno na tem naslovu:
https://www.zzzs.si/?id=126&detail=2D0677D06D32F618C1257C92002763DF

V poglavju 5.3.19. Zapis podatkov o novi izbiri osebnega zdravnika je dodana nova kontrola NIOZ427.

Kontrola je že uvedena v testnem okolju. Uvedba v produkcijskem okolju je načrtovana 10. 5. 2022 zvečer.


Z lepimi pozdravi!