Nova verzija šifrantov za obračun


Datum objave: 16.02.2022 15:18:33



Spoštovani,

obveščamo vas, da je bila danes 16.2.2022 na
https://partner.zzzs.si/wps/portal/portali/aizv/sifranti

objavljena nova verzija šifrantov za obračun zdravstvenih storitev (Objava 5/2022 - 16.2.2022), vključno s povzetkom sprememb v šifrantih (druge dopolnitve).

Nova verzija šifrantov je objavljena na podlagi okrožnice ZAE št. 3/2022 (druge dopolnitve).
Z lepimi pozdravi!