Dopolnjeno Tehnično navodilo za pripravo in elektronsko izmenjevanje podatkov obračuna zdravstvenih storitev in izdanih materialov


Datum objave: 23.06.2022 15:39:09Spoštovani,

danes, 23. 6. 2022 je bila objavljena nova verzija Tehničnega navodila za pripravo in elektronsko izmenjevanje podatkov obračuna zdravstvenih storitev in izdanih materialov (verzija 8.24, 21. 6. 2022).

Povezava do navodila na spletni strani ZZZS:
https://www.zzzs.si/?id=126&detail=D680A6E802C175FFC1257C9F0047174E

V tej verziji so naslednje spremembe kontrol podatkov:

Prilagoditve glede na objavo nove verzije Vsebinskih navodil o beleženju in obračunavanju zdravstvenih storitev in izdanih materialov - Priročnik št. 3, verzija 25.
V opisu podatkov XML strukture, v algoritmih kontrol in opisih napak se kratici BPI in IVZ zamenjata s kratico RIZDDZ, pri delavcu se črta beseda zdravstvenega. Spremembe veljajo za prejete odgovore od 1. 6. 2022 dalje.
Seznam kontrol, kjer so zavedene zgoraj omenjene spremembe: RADZ0201, RADZ0202, RADZ0217, RADZ0218, RCME0417, RCMZ0204, RCMZ0402, RCMZ0406, RCMZ0422, RDIE0005, RDIE0006, RDIE0007, RDIE0013, RFTZ0100, ROBE0029, ROBE0227, ROBE0229, ROBZ0024, ROBZ0025, ROBZ0026, ROBZ0028, ROBZ0035, ROBZ0048, ROBZ0049, ROBZ0050, ROBZ0051, ROBZ0053, ROBZ0226, ROBZ0228, ROBZ0238, RPGZ0010, RPGZ0011, RPGZ0012, RPGZ0400, RPGZ0401 RPGZ0402, RRPE0100, RRPE0101, RSBE0611, RSBI0610, RSBI0612, RSBI0623, RSBZ0011, RSZZ0004, RZBZ0017, RZBZ0018, RZBZ0020.

Spodaj opisane spremembe so narejene na podlagi sestanka s programskimi hišami in predstavnico NIJZ dne 12.1.2022. Zaradi težav pri izvajalcih v specifičnih situacijah z obstoječo verzijo eNaročanja (V2) se pri spodaj navedenih kontrolah teža napake spremeni iz zavrnitvene v evidenčno. Spremembe veljajo za prejete dokumente od 15. 2. 2022 dalje.
Na strukturi Obravnava:
- V poglavju 3.4.2 Kontrole splošnih podatkov obravnave se spremeni teža napake iz Z v E pri kontrolah ROBZ0044, ROBZ0063, ROBZ0064.
- V poglavju 3.4.3. Kontrole podatkov o zdravstveni listini in diagnozah po MKB se spremeni teža napake iz Z v E pri kontrolah RDIZ0001, RDIZ0002, RDIZ0003, RDIZ0004, RDIZ0006, RDIZ0008, RDIZ0009, RDIZ0010, RDIZ0011, RDIZ0012, RDIZ0013, RDIZ0014, RDIZ0015, RDIZ0016, RDIZ0017, RDIZ0018, RDIZ0019, RDIZ0020, RDIZ0022.
Na strukturi SBD Obravnava:
- V poglavju 3.5.2. Kontrole splošnih podatkov SBD obravnave se bile kontrole RSBZ0049, RSBZ0026 in RSBZ0027 z dnem 18. 2. 2022 ukinjene vezane na poročanje podatkov o čakalni knjigi, saj so jih vsebinsko nadomestili novi podatki iz Okrožnice ZAE 16/21 zveza na eNaročanje. Spremeni se teža napake pri kntrolah RSBZ0047, RSBZ0048.
- V poglavju 3.5.9. Kontrole podatkov o zdravstveni listini se spremeni teža napake iz Z v E pri kontrolah RSBZ0601, RSBZ0602, RSBZ0603, RSBZ0604, RSBZ0605, RSBZ0606, RSBZ0607, RSBZ0609, RSBZ0611, RSBZ0613, RSBZ0615, RSBZ0620, RSBZ0621, RSBZ0622.

Ostale spremembe
Na strukturi Obravnava:
- V poglavju 3.4.2. Kontrole splošnih podatkov obravnave se spremeni algoritem kontrole in opis napake pri kontrolah ROBE0044, ROBE0063, spremembe veljajo za prejete dokumente od 23. 3. 2022 dalje, glede na okrožnico ZAE 16/21. Dodana je nova kontrola ROBE0065, sprememba velja za zaključene obravnave od vključno 1. 6. 2022 dalje, glede na Okrožnico ZAE 5/22. Dodani sta novi kontroli ROBE0066 in ROBE0067, sprememba velja za storitve opravljene od vključno 1. 10. 2022 dalje, glede na Okrožnico ZAE 6/22. Spremeni se algoritem kontrole ROBE0029, spremebe veljajo za storitve, opravljene od vključno 1. 7. 2022 dalje, glede na Okrožnico ZAE 8/22.
- V poglavju 3.4.8. Kontrole podrobnih podatkov CTMR storitve se popravi težo napake RCMZ0415 – redakcijski popravek (pri zeleni napotnici je bilo popravljeno, pri beli napotnici ni bilo).
- V poglavju 3.4.3. Kontrole podatkov o zdravstveni listini in diagnozah po MKB se dopolni algoritem kontrole RDIE0025. Sprememba velja za prejete dokumente od 18. 3. 2022 dalje.

Na strukturi SBD obravnava:
- V poglavju 3.5.2. Kontrole splošnih podatkov SBD obravnave se dopolni algoritem kontrole in opis napake za kontrolo RSBZ0030. Sprememba velja za prejete dokumente od 21. 4. 2022 dalje.
- V poglavju 3.5.4. Kontrole obračunskih podatkov bolnišnične obravnave istega tipa je dodana nova kontrola RSBZ0149. Sprememba velja za zaključene obravnave od 1. 7. 2022 dalje, glede na okrožnico ZAE 8/22.
- V poglavju 3.5.5. Kontrole medsebojno izključujočih in obvezujočih storitev ter druge kontrole – nivo storitve (obračunski podatki) se spremeni algoritem kontrol RSBZ0170 in RSBZ0175. Sprememba velja za prejete dokumente od 1. 7. 2022 dalje, glede na okrožnico ZAE 7/22. Spremeni se algoritem kontrol RSBZ0174. Sprememba velja za zaključene obravnave od 1. 7. 2022 dalje, glede na okrožnico ZAE 8/22.
- V poglavju 3.5.9 Kontrola podatkov o zdravstveni listini se dopolni algoritem kontrole RSBE0624. Sprememba velja za prejete dokumente od 28. 3. 2022 dalje.

Lepo pozdravljeni!