Dopolnjeno tehnično navodilo za on-line sistem


Datum objave: 29.03.2023 11:47:11
Spoštovani,

včeraj, 28. 3. 2023 je bila objavljena nova verzija Tehničnega navodila za uporabo sistema On-line zdravstvenega zavarovanja (verzija 1.87, 28. 3. 2023).

Tehnično navodilo je dostopno na tem naslovu:
https://www.zzzs.si/?id=126&detail=2D0677D06D32F618C1257C92002763DF

V tej različici so dopolnitve, vezane na okrožnico MP 3/2023, ki je dostopna na
https://www.zzzs.si/?id=126&detail=908E657DDA8829E3C125897F00318DFD

Dopolnitve bodo v testnem okolju na voljo 11. 4. 2023, v produkcijskem okolju bodo veljale od 10.5.2023 naprej.


Z lepimi pozdravi!