Dopolnjeno tehnično navodilo za on-line sistem


Datum objave: 15.03.2023 15:39:06Spoštovani,

danes, 15. 3. 2023 je bila objavljena nova verzija Tehničnega navodila za uporabo sistema On-line zdravstvenega zavarovanja (verzija 1.86, 15. 3. 2023).

Tehnično navodilo je dostopno na tem naslovu:
https://www.zzzs.si/?id=126&detail=2D0677D06D32F618C1257C92002763DF

V tej različici navodila so vključene dopolnitve za uporabo elektronske osebne izkaznice v sistemu KZZ.

V poglavju 2 je dodano pojasnilo o uporabi elektronske osebne izkaznice na enak način, kot se uporablja kartica zdravstvenega zavarovanja.
V poglavju 3 je dopolnjen opis uporabe funkcije getKZZ in opisana nova funkcija getSmartCardReaderStates.
V poglavju 5.2. je dopolnjen šifrant napak, ki jih vrača vstopna točka.

Dopolnitve so že uvedene v testnem okolju.


Z lepimi pozdravi!