Tehnično navodilo za pripravo in elektronsko izmenjevanje podatkov obračuna zdravstvenih storitev in izdanih materialov


Datum objave: 13.09.2022 06:57:58Spoštovani,

12. 9. 2022 je bila objavljena nova verzija Tehničnega navodila za pripravo in elektronsko izmenjevanje podatkov obračuna zdravstvenih storitev in izdanih materialov (verzija 8.26, 9. 9. 2022).

Povezava do navodila na spletni strani ZZZS:
https://www.zzzs.si/?id=126&detail=D680A6E802C175FFC1257C9F0047174E

V tej verziji so naslednje spremembe:

1. Spremembe XML sheme:

- V poglavju 2.3.1. Struktura PGO se dopolni sklop podatkov 'PGO'. Dodan je podatek ID zapisa iz eZdravja 'IdeZdravjeZapisa'. Sprememba velja za opravljene storitve od 29.8.2022 dalje, glede na okrožnico ZAE 12/22.
- V poglavju 2.3.1.1. Podrobna struktura za storitve PGO v sklopu podatkov 'PodOseMin' se spremeni obveznost navajanja podatka 'Spol' in 'StNasOs'. Sprememba velja za opravljene storitve od 29.8.2022 dalje, glede na okrožnico ZAE 12/22.


2. Spremembe kontrol podatkov:

Na strukturi PGO Obravnava:
- V poglavju 3.3.1. Kontrole splošnih podatkov PGO se doda novo kontrolo RPGZ0013. Sprememba velja za opravljene storitve od 29. 8. 2022 dalje, glede na okrožnico ZAE 12/22.
- V poglavju 3.3.2. Kontrole podatkov o storitvi PGO, se doda novi kontroli RPG0210, RPG0211. Sprememba velja za opravljene storitve od 29. 8. 2022 dalje, glede na okrožnico ZAE 12/22.
- V poglavju 3.3.2.2. Končne kontrole seznama oseb, se doda novo kontrolo RPG0303. Sprememba velja za opravljene storitve od 29. 8. 2022 dalje, glede na okrožnico ZAE 12/22.

Kontrole podatkov osebe:
- V poglavju 3.8. Enotne kontrole podatkov osebe in obveznega zdravstvenega zavarovanja se spremeni algoritem kontrole ROSZ0019 in algoritem, opis napake in navodilo za odpravo pri kontroli ROSZ0106. Sprememba velja za opravljene storitve od 29. 8. 2022 dalje, glede na okrožnico ZAE 12/22.


Lepo pozdravljeni!