Dopolnjeno tehnično navodilo za on-line sistem


Datum objave: 30.05.2022 13:53:36Spoštovani,

Danes, 30. 5. 2022 je bila objavljena nova verzija Tehničnih navodil za uporabo sistema On-line zdravstvenega zavarovanja (verzija 1.81, 30. 5. 2022).

Tehnično navodilo je dostopno na tem naslovu:
https://www.zzzs.si/?id=126&detail=2D0677D06D32F618C1257C92002763DF

V tej verziji dokumenta so objavljene dopolnitve za branje in zapis podatkov elektronskih prijav nezgod in poškodb pri delu. V dokumentu so glede na prejšnjo verzijo dodana poglavja
- 4.5.16. Branje seznama e-dokumentov osebe (SeznamEDokumentov)
- 4.5.17. Branje e-dokumenta osebe (EDokument)
- 4.6.11. Zapis zdravstvenega dela prijave nezgode in poškodbe pri delu
- 5.3.17. Branje seznana e-dokumentov osebe (SeznamEDokumentov)
- 5.3.18. Branje e-dokumenta (eDokument)
- 5.3.29. Zapis zdravstvenega dela prijave nezgode in poškodbe pri delu


Z lepimi pozdravi!