Dopolnjeno tehnično navodilo za on-line sistem


Datum objave: 01.02.2023 15:55:44Spoštovani,

Danes, 1. 2. 2023 je bila objavljena nova verzija Tehničnega navodila za uporabo sistema On-line zdravstvenega zavarovanja (verzija 1.85, 30. 1. 2023).

Tehnično navodilo je dostopno na tem naslovu:
https://www.zzzs.si/?id=126&detail=2D0677D06D32F618C1257C92002763DF

V poglavju 5.3.19. Zapis podatkov o novi izbiri osebnega zdravnika so dopolnjene kontrole NIOZ403, NIOZ424 in NIOZ426. Spremembe so že uvedene v testnem okolju. V produkcijskem okolju je uvedba predvidena za 6. 2. 2023.

V tej verziji so dopolnjeni tudi opisi kontrol, katerih manjše spremembe so bile uvedene v preteklih mesecih.
- V poglavju 5.3.28. Zapis podatkov o izdaji potrdila o zadržanosti od dela so dopolnjene kontrole BOLZ029, BOLZ111 in BOLZ120 z dodatnimi pojasnili. Sprememba kontrole BOLZ111 je bila uvedena 2. 12. 2022, ostale pa v prejšnjih mesecih.
- V poglavju 5.3.29. Zapis zdravstvenega dela prijave nezgode in poškodbe pri delu sta dopolnjeni kontroli NPDZ005 in NPDZ008 z dodatnimi pojasnili. Sprememba kontrole NPDZ005 je bila uvedena 28. 9. 2022, sprememba kontrole NPDZ008 pa 12. 12. 2022.


Z lepimi pozdravi!