Tehnično navodilo za pripravo in elektronsko izmenjevanje podatkov obračuna zdravstvenih storitev in izdanih materialov


Datum objave: 02.03.2023 08:29:37Spoštovani,

2. 3. 2023 je bila objavljena nova verzija Tehničnega navodila za pripravo in elektronsko izmenjevanje podatkov obračuna zdravstvenih storitev in izdanih materialov (verzija 8.31, 28. 2. 2023).

Povezava do navodila na spletni strani ZZZS:
https://www.zzzs.si/?id=126&detail=D680A6E802C175FFC1257C9F0047174E

V tej verziji so naslednje spremembe:

Na strukturi PGO Obravnava:
- V poglavju 3.3.1. Kontrole splošnih podatkov PGO se doda nova kontrola RPGZ0018. Spremembe veljajo za opravljene storitve od 1. 3. 2023 dalje, glede na Okrožnico ZAE 2/23.
- V poglavju 3.3.2. Kontrole podatkov o storitvi PGO se spremeni algoritem kontrole RPGZ0109. Spremembe veljajo za dokumente, prejete od 20. 2. 2023 dalje, glede na Okrožnico ZAE 22/22.

Na strukturi Obravnava:
- V poglavju 3.4.2. Kontrole splošnih podatkov obravnave se doda novo kontrolo ROBE0069. Sprememba velja za opravljene storitve od 1. 3. 2023 dalje, glede na okrožnico ZAE 4/23. Teža napake iz E v Z se za to kontrolo spremeni za dokumente, prejete vključno od 1. 5. 2023 dalje.
- V poglavju 3.4.12. Kontrole podrobnih podatkov o nenujnih reševalnih prevozih se spremeni algoritem kontrole RRPZ0106. Sprememba velja za opravljene storitve od 1. 3. 2023 dalje, glede na okrožnico ZAE 4/23.

Na strukturi SBD Obravnava:
- V poglavju 3.5.4. Kontrole obračunskih podatkov bolnišnične obravnave istega tipa se spremeni algoritem, opis in navodilo za odpravo napake kontrole RSBZ0112. Spremembe veljajo za dokumente, prejete od 1. 4. 2023 dalje, glede na Okrožnico ZAE 7/21.

Na strukturi MP:
- V poglavju 3.7.2. Kontrole podatkov o izdajah in izposojah MP se spremeni algoritem kontrole RMPZ0127. Sprememba velja za izdane oz. izposojene MP od 1. 3. 2023 dalje, glede na okrožnico MP 2/23.


Lepo pozdravljeni!