Dopolnjeno tehnično navodilo za uporabo spletne storitve za izmenjavo podatkovnih pošiljk


Datum objave: 04.04.2023 13:54:25Spoštovani,

včeraj, 3. 4. 2023 je bilo objavljeno dopolnjeno Tehnično navodilo za uporabo spletne storitve za izmenjavo podatkovnih pošiljk, verzija 1.2., 3. 4. 2023.

Povezava do navodila:
https://www.zzzs.si/?id=126&detail=1485BBAE057BBE45C1257F0F0023F4C9

V tehničnem navodilu je v poglavju 3.2.1. dopolnjen seznam napak.

Priloga k navodilu je dopolnjen obrazec prijave izvajalca za uporabo spletne storitve za izmenjavo podatkovnih pošiljk. Na obrazcu je navedena nova rubrika
"S spletno storitvijo bom prevzemal pošiljke s podatki o aktivnih izbirah in o prekinitvah izbir osebnih zdravnikov"

Spletna storitev za izmenjavo podatkovnih pošiljk sedaj omogoča tudi prenos dnevnih pošiljk s podatki o prekinitvah izbir osebnih zdravnikov in pošiljk s podatki o aktivnih izbirah osebnih zdravnikov (slednjo pošiljko ZZZS pripravi po naročilu izvajalca).
Z uporabo te spletne storitve je mogoče zgraditi rešitev, ki povsem samodejno prenaša podatke o prekinitvah izbir in aktivnih izbirah osebnih zdravnikov v informacijski sistem izvajalca.

Če boste v vaši aplikaciji vgradili uporabo spletne storitve za prenos teh podatkov, morajo izvajalci na ZZZS poslati izpolnjeno prilogo k tehničnemu navodilu in v njej izpolniti rubrike v točkah 1 in 3 ter označiti novo rubriko
"S spletno storitvijo bom prevzemal pošiljke s podatki o aktivnih izbirah in o prekinitvah izbir osebnih zdravnikov".

Naslov za pošiljanje prijave je naveden na dnu obrazca.

Na podlagi prejete prijave bomo izvajalca vpisali v evidenco prejemnikov teh podatkov.


Lepo pozdravljeni,