Dopolnjeno tehnično navodilo za on-line sistem


Datum objave: 26.09.2023 13:21:07Spoštovani,

V torek, 26. 9. 2023 je bila objavljena nova verzija Tehničnega navodila za uporabo sistema On-line zdravstvenega zavarovanja (verzija 1.90, 25. 9. 2023).

Tehnično navodilo je dostopno na tem naslovu:
https://www.zzzs.si/?id=126&detail=2D0677D06D32F618C1257C92002763DF

V tej različici sta znotraj poglavja 4. Strukture vhodnih in izhodnih podatkov objavljeni novi poglavji
4.5.18. Branje podatkov potrdil o darovanju krvi (seznam ePODK)
4.6.12. Zapis podatkov o darovanju krvi

Znotraj poglavja 5. Seznam kontrol in napak, ki jih sporočajo funkcije on-line sistema pa sta dodani poglavji
5.3.19. Branje podatkov potrdil o darovanju krvi (seznam ePODK)
5.3.31. Zapis podatkov o izdaji potrdila o darovanju krvi

Dopolnitve so vezane na uvedbo novih funkcij on-line sistema za zapis in branje podatkov o elektronskih potrdilih o darovanju krvi.

Novi funkcij sta v testnem okolju že uvedeni. V produkcijskem okolju je uvedba načrtovana za 1. 1. 2024.

Novi funkciji sta namenjeni izvajalcem dejavnosti transfuzijske medicine v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti.

Vsebinsko navodilo je objavljeno na
https://www.zzzs.si/?id=126&detail=5EE87F65E3EBC42AC1258A360033B5EF


Z lepimi pozdravi!