Dopolnjeno tehnično navodilo za on-line sistem


Datum objave: 17.02.2022 20:50:37Spoštovani,

Danes, 17.2.2022 je bila objavljena nova verzija Tehničnih navodil za uporabo sistema On-line zdravstvenega zavarovanja (verzija 1.79, 17.2. 2022).
Tehnično navodilo je dostopno na tem naslovu:
https://www.zzzs.si/?id=126&detail=2D0677D06D32F618C1257C92002763DF

V tej verziji dokumenta so objavljene dopolnitve, ki se nanašajo na objavo Okrožnica ZAE 3/22.

V poglavju 4.5.6. Branje podatkov o izbranih osebnih zdravnikih (IzbiraOsebnegaZdravnika)
- se za podatek ' Šifra skupine dejavnosti, kjer ima oseba izbiro' navaja sklic na šifrant (Vrste in podvrste dejavnosti zdravnika (IOZ) Šifrant 19).
V poglavju 4.6.2. Zapis podatkov o izbranih osebnih zdravnikih (IzbiraOsebnegaZdravnika)
- se za podatek ' Šifra ZZZS dejavnosti zdravnika' navaja sklic na šifrant (Vrste in podvrste dejavnosti zdravnika (IOZ) Šifrant 19).
V poglavju 5.3.17 Zapis podatkov o novi izbiri osebnega zdravnika (IzbiraOsebnegaZdravnika)
- je dodana nova kontrola NIOZ423 za boljšo dostopnost do izbire osebnega zdravnika
V poglavju 5.3.20 Zapis podatkov o izdaji medicinskega pripomočka
- manjši redakcijski popravek pri kontroli NMTZ626


Dopolnitve bodo v produkcijsko okolje nameščene 21.2.2022, nove dejavnosti se uporablja od vključno 1. 3. 2022 dalje.

Sprememba tehničnega navodila sledi okrožnici ZAE 3/22. (Dopolnitve šifrantov za obračun zdravstvenih storitev)

Povezava do okrožnice:
https://www.zzzs.si/?id=126&detail=9B3E23AAB5902D03C12587EB003B5FB9

Z lepimi pozdravi!