Dopolnjeno Tehnično navodilo za pripravo in elektronsko izmenjevanje podatkov obračuna zdravstvenih storitev in izdanih materialov


Datum objave: 01.09.2022 08:35:31Spoštovani,

danes, 1. 9. 2022 je bila objavljena nova verzija Tehničnega navodila za pripravo in elektronsko izmenjevanje podatkov obračuna zdravstvenih storitev in izdanih materialov (verzija 8.25, 31. 8. 2022).

Povezava do navodila na spletni strani ZZZS:
https://www.zzzs.si/?id=126&detail=D680A6E802C175FFC1257C9F0047174E

V tej verziji so naslednje spremembe:

1. Spremembe XML sheme:

- V poglavju 2.3.2.3. Podatki o opravljenih storitvah se dopolni sklop podatkov 'PodrPodZobo/Zobo'. Dodan je podatek EF Indeks 'StEFIndeks'. Sprememba velja za opravljene storitve od 1. 11. 2022 dalje, glede na okrožnico ZAE 11/22.
- V poglavju 2.3.2.4. Podrobni podatki o opravljeni storitvi CT, MR se spremeni obveznost navajanja sklopa 'RealizListCTMR' oz 'RealizBNCTMR'. Sprememba velja za opravljene storitve od 1. 7. 2022 dalje, glede na okrožnico ZAE 9/22.


2. Spremembe kontrol podatkov:

Na strukturi Dokument:
- V poglavju 3.2.1. Kontrole splošnih podatkov o dokumentu, se pri kontroli RDOZ0011 popravi opis algoritma – redakcijski popravek.

Na strukturi Obravnava:
- V poglavju 3.4.2. Kontrole splošnih podatkov obravnave, se pri kontrolah ROBZ0007 in ROBZ0009 se spremeni algoritem kontrole – redakcijski popravek.
- V poglavju 3.4.7. Kontrole podrobnih podatkov za zobozdravstvo se doda novo kontrolo RZBZ0025. Sprememba velja za opravljene storitve od 1. 11. 2022 dalje, glede na okrožnico ZAE 11/22.
- V poglavju 3.4.8. Kontrole podrobnih podatkov CTMR storitve se doda nove kontrole RCMZ0007, RCMZ0008, RCMZ0009, RCMZ0010, RCMZ0423, RCMZ0424. Sprememba velja za opravljene storitve od 1. 7. 2022 dalje, glede na okrožnico ZAE 9/22.

Na strukturi SBD obravnava:
- V poglavju 3.5.4. Kontrole obračunskih podatkov bolnišnične obravnave istega tipa se dopolni algoritem kontrole RSBZ0149. Sprememba velja za zaključene obravnave od 1. 7. 2022 dalje, glede na okrožnico ZAE 8/22.


Lepo pozdravljeni!