Dopolnjeno Tehnično navodilo za pripravo in elektronsko izmenjevanje podatkov obračuna zdravstvenih storitev in izdanih materialov


Datum objave: 14.01.2022 13:45:32Spoštovani,

danes, 14. 1. 2022 je bila objavljena nova verzija Tehničnega navodila za pripravo in elektronsko izmenjevanje podatkov obračuna zdravstvenih storitev in izdanih materialov (verzija 8.23, 14. 1. 2022).

Povezava do navodila na spletni strani ZZZS:
https://www.zzzs.si/?id=126&detail=D680A6E802C175FFC1257C9F0047174E

V tej verziji so naslednje spremembe:

Na strukturi Obravnave:
- V poglavju 3.4.3. Kontrole podatkov o zdravstveni listini in diagnozah po MKB se popravi navodilo za odpravo napake RDIZ0022 in opis napake RDIZ0024 – redakcijski popravek.
- V poglavju 3.4.3. Kontrole podatkov o zdravstveni listini in diagnozah po MKB se spremeni teža napake iz I v E pri kontroli RDII0023 in iz Z v E pri kontroli RDIZ0024.
- V poglavju 3.4.5. Kontrole splošnih podatkov o storitvi se spremeni teža napake iz Z v E pri kontrolah ROBZ0247 in ROBZ0248.

Na strukturi SBD Obravnave:
- V poglavju 3.5.9. Kontrole podatkov o zdravstveni listini se spremeni teža napake iz I v E pri kontroli RSBI0616 in iz Z v E pri kontrolah RSBZ0617, RSBZ0618 in RSBZ0619.

Zgoraj opisane spremembe so narejene na podlagi sestanka s programskimi hišami in predstavnico NIJZ dne 12.1.2022. Izvajalci v specifičnih situacijah z obstoječo verzijo eNaročanja (V2) ne morejo kreirati več naročil hkrati na eno napotnico in posledično za vse izvedene obravnave ne morejo poslati zahtevanih podatkov, zato se je pri zgoraj navedenih kontrolah spremenila teža napake iz zavrnitvene v evidenčno. Pri vnosu podatkov v sistem eNaročanja se kontrolira VZS, zato se lahko pri zgoraj navedeni kontroli teža napake spremeni iz informativne v evidenčno.

Lepo pozdravljeni!