Tehnično navodilo za pripravo in elektronsko izmenjevanje podatkov obračuna zdravstvenih storitev in izdanih materialov


Datum objave: 07.02.2023 10:04:19Spoštovani,

3. 2. 2023 je bila objavljena nova verzija Tehničnega navodila za pripravo in elektronsko izmenjevanje podatkov obračuna zdravstvenih storitev in izdanih materialov (verzija 8.30, 2. 2. 2023).

Povezava do navodila na spletni strani ZZZS:
https://www.zzzs.si/?id=126&detail=D680A6E802C175FFC1257C9F0047174E

V tej verziji so naslednje spremembe:

1. Spremembe XML sheme:
- V poglavju 2.3.3. Struktura SBD Obravnava. Za sklop podatkov Podatki o terapevtsko diagnostičnih postopkih se poveča dovoljeno število posredovanih podatkov iz do sedaj največ 20 na 30 zapisov. Spremeni se omejitev na podatku ZapStTeraAliDiagPost podatkov iz do sedaj največ 20 na 30 zapisov.
- V poglavju 2.3.3.2. Podatki o terapevtsko diagnostičnih postopkih, se za posredovanje sklopa podatkov poveča dovoljeno število posredovanih podatkov iz do sedaj največ 20 na 30 zapisov. Spremeni se omejitev na podatku ZapStTeraAliDiagPost podatkov iz do sedaj največ 20 na 30 zapisov.
- V poglavju 2.3.3.6. Podatki o diagnozah, se za posredovanje sklopa podatkov poveča dovoljeno število posredovanih podatkov iz do sedaj največ 20 na 30 zapisov. Spremeni se omejitev na podatku ZapSteDiag podatkov iz do sedaj največ 20 na 30 zapisov.

2. Spremembe kontrol podatkov:
V sklopu Dokument
- V poglavju 3.2.1. Kontrole splošnih podatkov o dokumentu se spremeni algoritem kontrol RDOZ0044 in RDOZ0060. Spremembe veljajo za dokumente, prejete od vključno 1. 3. 2023 dalje, glede na Okrožnico ZAE 3/23.

Na strukturi Obravnava:
- V poglavju 3.4.5. Kontrole splošnih podatkov o storitvi se spremeni algoritem kontrole in opis napake ROBZ0066 in ROBZ0067. Spremembe veljajo za dokumente, prejete od predvidoma 8. 2. 2023 naprej, glede na Okrožnico ZAE 22/22.


Lepo pozdravljeni!