Nova verzija šifrantov za obračun


Datum objave: 09.05.2023 12:02:26Spoštovani,

obveščamo vas, da je bila dne 9.5.2023 na
https://partner.zzzs.si/wps/portal/portali/aizv/sifranti

objavljena nova verzija šifrantov za obračun zdravstvenih storitev (Objava 11/2023 - 9.5.2023), vključno s povzetkom sprememb v šifrantih.

Po novi strukturi XML iz sheme verzija 8.04 so prvič objavljeni šifranti:
  • 15.40 Vrste MP,
  • 35 Trajnostne dobe za MP,
  • 45 Cenovni standard MP,
  • 34.4 Podskupine MP
in novi šifranti:
  • 60 Gruče in podgruče vrste MP,
  • 61 Vrste naročilnic MP,
  • K42 Trajnostne dobe za vrste MP,
  • K43 Povezane vrste MP in hierarhija vrste MP,
  • K44.1 Vrste MP in vrste naročilnic MP in
  • K44.2 Podskupine MP in vrste naročilnic MP.

Nova verzija šifrantov je objavljena na podlagi okrožnice MP št.3/23 in okrožnice MP št.4/2023.Z lepimi pozdravi!