Dopolnjeno tehnično navodilo za on-line sistem


Datum objave: 20.01.2022 07:50:50Spoštovani,

Danes, 20.1.2022 je bila objavljena nova verzija Tehničnih navodil za uporabo sistema On-line zdravstvenega zavarovanja (verzija 1.78, 19.1. 2022).
Tehnično navodilo je dostopno na tem naslovu:
https://www.zzzs.si/?id=126&detail=2D0677D06D32F618C1257C92002763DF

V tej verziji dokumenta so objavljene dopolnitve, ki se nanašajo na nadgradnjo sistema on-line zaradi novele pravil OZZ in sicer:

V poglavju 5.3.19. (Zapis podatkov o izdaji naročilnice za medicinski pripomoček)
- je dopolnjen opis kontrole NMTZ059, kontrola se izvaja na obdobje 90 oz. 30 dni, v opisu napake je dopolnitev: oz. 30 dni za mesečno zbirno naročilnico.

V poglavju 5.3.20. (Zapis podatkov o izdaji medicinskega pripomočka)
- je dodana nova kontrola NMTZ398, dobavitelju ni dovoljen zapis različne skupine, podskupine in števila kosov na dan, kot je to določil izvajalec na naročilnici. Kontrola bo do 16. 2. 2022 evidenčna, od 17. 2. 2022 dalje pa zavrnitvena.

Dopolnitve so bile v noči iz 19.1. na 20.1.2022 uvedene v produkcijsko okolje.

Sprememba tehničnega navodila sledi okrožnici MP št. 2/2021 - spremembe s 1.11. 2021 Novela POZZ in Sklep o zdravstvenih stanjih i drugih pogojih za upravičenost do MP iz OZZ, št. 0072-18/2021-DI/2, z dne 7. 10. 2021, katere delna uvedba je bila zamaknjena nazadnje z dokumentom št. 0072-18/2021-DI/4, dne 25. 11. 2021.

Povezava do okrožnice:
https://partner.zzzs.si/wps/portal/portali/aizv/medicinski_pripomocki/predpisovanje/okroznice_za_medicinske_pripomocke/

Z lepimi pozdravi!