Tehnično navodilo za pripravo in elektronsko izmenjevanje podatkov obračuna zdravstvenih storitev in izdanih materialov


Datum objave: 16.05.2023 11:00:31Spoštovani,

danes, 16. 5. 2023 je bila objavljena nova verzija Tehničnega navodila za pripravo in elektronsko izmenjevanje podatkov obračuna zdravstvenih storitev in izdanih materialov (verzija 8.33, 12. 5. 2023).

Povezava do navodila na spletni strani ZZZS:
https://www.zzzs.si/?id=126&detail=D680A6E802C175FFC1257C9F0047174E

V tej verziji so naslednje spremembe kontrol podatkov:

Na strukturi Obravnava:
- V poglavju 3.4.5.1. Kontrole splošnih podatkov obravanve se dopolni algoritem kontrole ROBZ0069. Spremembe veljajo za prejete dokumente od 12. 5. 2023 dalje, glede na okrožnico ZAE 3/23.
- V poglavju 3.4.5.1. Kontrole medsebojno izključujočih in obvezujočih storitev – nivo storitve se doda nova kontrola ROBZ0389. Spremembe veljajo za storitve, opravljene od 1. 6. 2023 dalje, glede na okrožnico ZAE 6/23.

Na strukturi SBD Obravnava:
- V poglavju 3.5.2. Kontrole splošnih podatkov SBD obravnave se spremeni algoritem kontrole in opis napake za kontroli RSBZ00018 in RSBZ0053. Spremembe veljajo za obravnave, prejete od 1. 5. 2023 dalje, glede na okrožnico ZAE 6/23.
- V poglavju 3.5.4. Kontrole obračunskih podatkov bolnišnične obravnave istega tipa se spremeni algoritem kontrole in opis napake za kontrolo RSBZ0112. Spremembe veljajo za obravnave, prejete od 1. 5. 2023 dalje, glede na okrožnico ZAE 6/23.


Lepo pozdravljeni!