Nova verzija šifrantov za obračun


Datum objave: 16.05.2023 11:09:23Spoštovani,

obveščamo vas, da je bila dne 16.5.2023 na
https://partner.zzzs.si/wps/portal/portali/aizv/sifranti

objavljena nova verzija šifrantov za obračun zdravstvenih storitev (Objava 13/2023 - 16.5.2023), vključno s povzetkom sprememb v šifrantih.

Objavljena je nova verzija šifranta 34.4 'Podskupine MP prvega nivoja'. Za skupino 11 in podskupino prvega nivoja VII je spremenjen naziv in šifra dovoljenega predpisovanja samo po podskupini iz DA v NE.


Nova verzija šifrantov je objavljena na podlagi okrožnice MP št. 3/2023 in okrožnice MP št..4/2023.Z lepimi pozdravi!