Tehnično navodilo za pripravo in elektronsko izmenjevanje podatkov obračuna zdravstvenih storitev in izdanih materialov


Datum objave: 25.01.2023 08:19:08Spoštovani,

23.1. 2023 je bila objavljena nova verzija Tehničnega navodila za pripravo in elektronsko izmenjevanje podatkov obračuna zdravstvenih storitev in izdanih materialov (verzija 8.29, 17. 1. 2023).

Povezava do navodila na spletni strani ZZZS:
https://www.zzzs.si/?id=126&detail=D680A6E802C175FFC1257C9F0047174E

V tej verziji so naslednje spremembe:

1. Spremembe XML sheme:
- V poglavju 2.3.1. Struktura PGO se dopolni sklop podatkov 'PGO'. Dodana sta podatka Interna oznaka enote izvajalca in RIZDDZ št. delavca. Spremembe veljajo za storitve opravljene od vključno 1. 2. 2023, glede na Okrožnico ZAE 2/23.

2. Spremembe kontrol podatkov:
V sklopu Dokument
- V poglavju 3.2.1. Kontrole splošnih podatkov o dokumentu se spremeni algoritem kontrole RDOZ0044 in doda nova kontrola RDOZ0060. Spremembe veljajo za prejete dokumente od vključno 1. 2. 2023 dalje, glede na Okrožnico ZAE 22/22.

Na strukturi PGO obravnava
- V poglavju 3.3.1 Kontrole splošnih podatkov PGO se doda nove kontrole RPGZ0014, RPGZ0015, RPGZ0016 in RPGZ0017. Spremembe veljajo za storitve opravljene od vključno 1. 2. 2023, glede na Okrožnico ZAE 2/23.

Na strukturi Obravnava:
- V poglavju 3.4.5. Kontrole splošnih podatkov o storitvi se spremeni algoritem kontrole in opis napake ROBZ0202 - redakcijski popravek. Doda se nova kontrola ROBZ0250. Spremembe veljajo za storitve opravljene od vključno 1. 1. 2023, glede na Okrožnico ZAE 22/22.


Lepo pozdravljeni!