Tehnično navodilo za pripravo in elektronsko izmenjevanje podatkov obračuna zdravstvenih storitev in izdanih materialov


Datum objave: 28.07.2023 11:52:15Spoštovani,


27. 7. 2023 je bila objavljena nova verzija Tehničnega navodila za pripravo in elektronsko izmenjevanje podatkov obračuna zdravstvenih storitev in izdanih materialov (verzija 8.34, 27. 7. 2023).

Povezava do navodila na spletni strani ZZZS:
https://www.zzzs.si/?id=126&detail=D680A6E802C175FFC1257C9F0047174E

V tej verziji so naslednje spremembe kontrol podatkov:

Spremembe kontrol podatkov:

Na strukturi Obravnava:
- V poglavju 3.4.2 Kontrole splošnih podatkov obravnave se doda nova kontrola ROBZ1001. Spremembe veljajo za storitve, opravljene od 1. 7. 2023 dalje, glede na okrožnico ZAE 9/23.
- V poglavju 3.4.2 Kontrole splošnih podatkov obravnave se dodajo nove kontrole ROBZ1002, ROBZ1003. Spremembe veljajo za zaključene obravnave od 1. 9. 2023 in prejete dokumente od 1. 9. 2023 dalje, glede na okrožnico ZAE 12/23.
- V poglavju 3.4.2 Kontrole splošnih podatkov obravnave se spremeni algoritem kontrol ROBE0044 in ROBE0063. Spremembe veljajo za zaključene obravnave do 31. 8. 2023 in prejete dokumente od 1. 9. 2023 dalje, glede na okrožnico ZAE 12/23.
- V poglavju 3.4.2 Kontrole splošnih podatkov obravnave se spremeni teža napake iz E v Z pri kontroli ROBZ0064. Spremembe veljajo za prejete dokumente od 1. 10. 2023 dalje, glede na okrožnico ZAE 12/23.
- V poglavju 3.4.3 Kontrole podatkov o zdravstveni listini in diagnozah po MKB se doda nova kontrola RDIZ0026. Spremembe veljajo za zaključene obravnave od 1. 9. 2023 in prejete dokumente od 1. 9. 2023 dalje, glede na okrožnico ZAE 12/23.
- V poglavju 3.4.3 Kontrole podatkov o zdravstveni listini in diagnozah po MKB se spremeni algoritem kontrole RDIE0024. Spremembe veljajo za zaključene obravnave do 31. 8. 2023 in prejete dokumente od 1. 9. 2023 dalje, glede na okrožnico ZAE 12/23.
- V poglavju 3.4.3 Kontrole podatkov o zdravstveni listini in diagnozah po MKB se spremeni teža napake iz E v Z pri kontrolah RDIZ0001, RDIZ0002, RDIZ0003, RDIZ0004, RDIZ0006, RDIZ0008, RDIZ0010, RDIZ0011, RDIZ0012, RDIZ0014, RDIZ0015, RDIZ0016, RDIZ0017, RDIZ0018, RDIZ0019, RDIZ0020, RDIZ0021 in RDIZ0022 in iz E v I pri kontroli RDII0025. Spremembe veljajo za prejete dokumente od 1. 10. 2023 dalje, glede na okrožnico ZAE 12/23.
- V poglavju 3.4.3 Kontrole splošnih podatkov o storitvi se spremeni teža napake iz E v Z pri kontrolah ROBZ0247 in ROBZ0248.in iz E v I pri kontroli ROBI0249. Spremembe veljajo za prejete dokumente od 1. 10. 2023 dalje, glede na okrožnico ZAE 12/23.
- V poglavju 3.4.4 Kontrole medsebojno izključujočih in obvezujočih storitev – nivo obravnave se spremeni algoritem kontrole in opis napake ROBZ0071. Spremembe veljajo za storitve, opravljene od 1. 9. 2023 dalje, glede na okrožnico ZAE 10/23.

Na strukturi SBD Obravnava:
- V poglavju 3.5.2 Kontrole splošnih podatkov SBD obravnave se doda nova kontrola RSBZ0056. Spremembe veljajo za zaključene obravnave od 1. 9. 2023 in prejete dokumente od 1. 9. 2023 dalje, glede na okrožnico ZAE 12/23.
- V poglavju 3.5.2 Kontrole splošnih podatkov obravnave se spremeni algoritem kontrole RSBE0047. Spremembe veljajo za zaključene obravnave do 31. 8. 2023 in prejete dokumente od 1. 9.2023 dalje, glede na okrožnico ZAE 12/23.
- V poglavju 3.5.2 Kontrole splošnih podatkov obravnave se spremeni teža napake iz E v Z pri kontroli RSBZ0048. Spremembe veljajo za prejete dokumente od 1. 10. 2023 dalje, glede na okrožnico ZAE 12/23.
- V poglavju 3.5.9 Kontrole podatkov o zdravstveni listini se dodata novi kontroli RSBZ0626 in RSBZ0627. Spremembe veljajo za zaključene obravnave od 1. 9. 2023 in prejete dokumente od 1. 9. 2023 dalje, glede na okrožnico ZAE 12/23.
- V poglavju 3.5.9 Kontrole podatkov o zdravstveni listini se spremeni algoritem kontrol RSBE0603 in RSBE0617. Spremembe veljajo za zaključene obravnave do 31. 8. 2023 in prejete dokumente od 1. 9. 2023 dalje, glede na okrožnico ZAE 12/23.
- V poglavju 3.5.9 Kontrole podatkov o zdravstveni listini se spremeni teža napake iz E v Z pri kontrolah RSBZ0601, RSBZ0602, RSBZ0604, RSBZ0605, RSBZ0606, RSBZ0607, RSBZ0608, RSBZ0609, RSBZ0611, RSBZ0613, RSBZ0615, RSBZ0618, RSBZ0619, RSBZ0620, RSBZ0621, RSBZ0622 in iz E v I pri kontrolah RSBI0624, RSBI0625. Spremembe veljajo za prejete dokumente od 1. 10. 2023 dalje, glede na okrožnico ZAE 12/23.


Lepo pozdravljeni!