Dopolnjen dokument Struktura XML datoteke za elektronsko objavo šifrantov obračuna zdravstvenih storitev in izdanih materialov


Datum objave: 02.09.2022 18:57:02Spoštovani,

v petek, 2. 9. 2021 je bila objavljena nova verzija dokumenta
Struktura XML datoteke za elektronsko objavo šifrantov obračuna zdravstvenih storitev in izdanih materialov, verzija 8.01., 31. 8. 2022.

Povezava do dokumenta:
https://www.zzzs.si/?id=126&detail=D2A24C1D02478412C1257C9F004A6F73

V tej verziji je vključena naslednja sprememba:
- V poglavju 2.4.4. Povezovalni šifranti za zobozdravstvo je dodan nov šifrant: K41 Seznam storitev za zobozdravstveno dejavnost, pri katerih je potrebno označiti podatek "EF indeks"

Objavljena je tudi nova verzija XML sheme.

Prva objava šifrantov z upoštevanjem nove XML sheme bo predvidoma do 9. septembra 2022.


Lepo pozdravljeni !