Dopolnjen dokument Struktura XML datoteke za elektronsko objavo šifrantov obračuna zdravstvenih storitev in izdanih materialov


Datum objave: 20.09.2023 13:54:45Spoštovani,

v torek, 19. 9. 2023 je bila objavljena nova verzija dokumenta
Struktura XML datoteke za elektronsko objavo šifrantov obračuna zdravstvenih storitev in izdanih materialov, verzija 8.05., 19. 9. 2023.

Povezava do dokumenta:
https://www.zzzs.si/?id=126&detail=D2A24C1D02478412C1257C9F004A6F73

V tej verziji so naslednje dopolnitve:

- V poglavju 2.3.2. Šifranti v zvezi z zavarovanimi osebami, zdravstvenim zavarovanjem in izbiro osebnega zdravnika je dodan nov šifrant: 54.3 Vrste darovanja krvi.
- V poglavju 2.4.2. Povezovalni šifranti v zvezi z zavarovanimi osebami in zdravstvenim zavarovanjem je dopolnjen šifrant K36 Razlogi obravnave za listine OZZ za upravičeno zadržanost od dela po podlagah zavarovanja. Dodan je podatek Oznaka za izdajo potrdila o upravičeni zadržanosti od dela - ePODK. Spremeni se struktura XML zapisa.

Nov šifrant 54.3 in dopolnjen šifrant K36 sta namenjena izvajalcem transfuzijske službe, ki od 1.1.2024 naprej izdajajo elektronska potrdila o zadržanosti od dela zaradi darovanja krvi.

Objavljena je tudi nova verzija XML sheme.

Prva redna objava šifrantov z upoštevanjem nove XML sheme bo predvidoma konec tega tedna.


Lepo pozdravljeni !