Nova verzija šifrantov za obračun


Datum objave: 10.03.2023 16:51:03Spoštovani,

obveščamo vas, da je bila dne 10.3.2023 na
https://partner.zzzs.si/wps/portal/portali/aizv/sifranti

objavljena nova verzija šifrantov za obračun zdravstvenih storitev (Objava 7/2023 - 10.3.2023), vključno s povzetkom sprememb v šifrantih.

Nova verzija šifrantov je objavljena na podlagi okrožnice ZAE št. 5/23 in dopolnitve okrožnice ZAE 4/23 (druge dopolnitve).

Z lepimi pozdravi!